Aufrufe
vor 2 Jahren

22. März 2020

 • Text
 • Graz
 • Grazer
 • Zeit
 • Menschen
 • Zuhause
 • Derzeit
 • Zeiten
 • Unternehmen
 • Stadt
 • Weiterhin
- Leere Straßen und Plätze: 95 Prozent halten sich an die Corona-Maßnahmen - Informationen zum Coronavirus

10 graz www.grazer.at

10 graz www.grazer.at 22. MÄRZ 2020 Gesundes Multikulti-Graz HINWEISE. Um Grazern mit unterschiedlichen Muttersprachen sicher durch die Corona-Krise zu helfen, präsentieren wir die wichtigsten Verhaltensregeln in den Sprachen der größten Ausländergruppen. (DE) Kontakt reduzieren: Bleiben Sie möglichst zu Hause, verringern Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste. Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen. Verzichten Sie auf Händeschütteln und engen Körperkontakt. (RO) Reducerea contactelor: wRămâneți pe cât posibil acasă, reduceți contactele sociale la nivelul minim necesar. Pătraţi cel puțin un metru distanță faţă de alte persoane.Evitați strângerea mâinilor și contactul fizic apropiat. (HR) Smanjiti kontakte: Ako je moguće, ostanite kod kuće, smanjite svoje društvene kontakte samo na najnužnije. Držite razmak prema drugim osobama od najmanje jednog metra. Odustanite od rukovanja i bliskih fizičkih kontakata. (TR) Temasları azaltın: Mümkün oldukça evde kalın, sosyal temaslarınızı sadece en gerekli olanlarla kısıtlayın. Başka kişilere en az bir metre mesafe koruyun. El sıkma ve yakın vücut temasından vazgeçin. (HU) Csökkentse a szociális kontaktusokat: Lehetőleg maradjon otthon, إرشادات مدينة غراتس للوقاية من فيروس كورونا a szociális kontaktusait a lehető legszükségesebbre csökkentse le. Tartson legalább egy méteres távolságot más személyektől. Kerülje a kézfogást és a szoros testi kontaktust. (AR) الحد من المقابالت:‏ احم نفسك من العدوى:‏ الزم بيتك قدر المُستَطاع،‏ واجعل اللقاءات االجتماعية في أضيق الحدود.‏ احرص على أن تفصل بينك وبين األشخاص اآلخرين مسافة متر على األقل.‏ الحد من المقابالت:‏ تجنب المصافحة باليدين،‏ ومالمسة اآلخرين قدر اإلمكان.‏ الزم بيتك قدر المُستَطاع،‏ واجعل اللقاءات االجتماعية في أضيق الحدود.‏ إرشادات مدينة غراتس احرص على أن تفصل بينك وبين األشخاص اآلخرين مسافة متر على األقل.‏ غسل اليدين:‏ تجنب المصافحة باليدين،‏ ومالمسة اآلخرين قدر اإلمكان.‏ للوقاية من فيروس كورونا اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة ثانية على األٌقل،‏ وبصفة دورية.‏ الصابون يفي بالغرض!‏ إرشادات عامةً:‏ ال تلمس عينيك،‏ أو أنفك،‏ أو فمك بيديك.‏ غسل اليدين:‏ احم نفسك من العدوى:‏ اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة 30 ثانية على األٌقل،‏ وبصفة دورية.‏ الصاب العطس + السُّعال:‏ إرشادات عامةً:‏ ال تلمس عينيك،‏ أو أنفك،‏ أو فمك بيديك.‏ الحد من المقابالت:‏ قدر على المُستَطاع،‏ فمك واجعل وأنفك عند اللقاءاتالعطس أو االجتماعية في السُّعال أضيق الحدود.‏ وتخلَّص من المنديل فورً‏ ا.‏ إّذا لم يكن هناك منديل في ضع مرفقك الزم أو بيتك منديالً‏ متناول يديك:‏ احرص ضع على أن مرفقك تفصل على بينك أنفك وبين عند األشخاص العطس.‏ اآلخرين مسافة متر على األقل.‏ العطس + السُّعال:‏ إرشادات مدينة غراتس ابتعد عنتجنب األشخاص المصافحة اآلخرين باليدين،‏ عند ومالمسة العطس أو اآلخرين قدر السُّعال اإلمكان.‏ ضع مرفقك أو منديالً‏ على فمك وأنفك عند العطس أو السُّعال وتخلَّص من المنديل ف متناول يديك:‏ ضع مرفقك على أنفك عند العطس.‏ غسل اليدين:‏ السُّعال كورونا عند العطس أو فيروس األشخاص اآلخرين ابتعد عن بالغرض!‏ من اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة 30 ثانية على األٌقل،‏ وبصفة دورية.‏ الصابون يفي للوقاية إرشادات عامةً:‏ ال تلمس عينيك،‏ أو أنفك،‏ أو فمك بيديك.‏ (DE) Hände waschen: Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife – mindestens 30 Sekunden lang. Seife reicht! Generell: Berühren Sie Ihre Augen, Nase und Mund nicht mit den Händen. (RO) Spălarea mâinilor: Spălați-vă regulat şi temeinic pe mâini cu apă și săpun - timp de cel puțin 30 de secunde. Săpunul este suficient! În general: nu vă atingeţi ochii, nasul și gura cu mâinile. (HR) Prati ruke: Perite ruke redovito i temeljito vodom i sapunom – najmanje 30 sekundi. Sapun je dovoljan! Općenito: ne dodirujte svoje oči, nos i usta rukama. (TR) El yıkama: Ellerinizi düzenli olarak su ve sabunla iyice yıkayın – en az 30 saniye boyunca. Sabun yeterlidir! Genel olarak: Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza ellerinizle dokunmayın. (HU) Mosson kezet: Mosson rendszeresen és alaposan kezet vízzel és szappannal-legalább 30 másodpercig. A szappan elegendő! Általánosságban: Ne érintse meg a szemeit, az orrát és a száját a kezeivel. (AR) • Graz 8011 • (DE) Symptome? Bleiben Sie unbedingt zu Hause, rufen Sie die Telefonnummer 1450 an und folgen Sie den • Anweisungen. (RO) Simptome? Rămâneţi în mod obligatoriu acasă, apelaţi numărul de telefon 1450 și respectaţi • instrucțiunile primite. (HR) Simptomi? Obavezno ostanite kod kuće, nazovite telefonski broj 1450 i slijedite upute. • (TR) Semptomlar? Mutlaka evde kalın, 1450 telefon numarasını arayın ve talimatlara uyun. • (HU) Tünetek? Feltétlenül maradjon otthon, hívja fel az 1450-es telefonszámot és kövesse az útmutatásokat. • •(AR) ل ظهرت عليك أعراض مثل الحمى،‏ أو العطس،‏ أو ضيق التنفس؟ احم نفسك من العدوى:‏ العطس + السُّعال:‏ الزم بيتك دائمًا،‏ واتصل بالرقم 1450 واتبع التعليمات التي تتلقاها عبر الهاتف.‏ ضع مرفقك أو منديالً‏ على فمك وأنفك عند العطس أو السُّعال وتخلَّص من المنديل هل فورً‏ ا.‏ إّذا لم ظهرت يكن هناك عليك منديل في أعراض مثل الحمى،‏ أو العطس،‏ أو ضيق التنفس؟ الحد من المقابالت:‏ بيتك قدر دائمًا،‏ واتصل المُستَطاع،‏ بالرقم واجعل‎1450‎ اللقاءات واتبع االجتماعية التعليمات في التي أضيق تتلقاها عبر الحدود.‏ الهاتف.‏ الزم ال احرص تتوجه على أن بنفسك إلى تفصل بينك الطبيب أو وبين المُستَشفى.‏ األشخاص اآلخرين مسافة متر على األقل.‏ تجنب المصافحة باليدين،‏ ومالمسة اآلخرين قدر اإلمكان.‏ فضلك التزم الزم بالقيود بيتك الحالية دائمًا،‏ واتصل المفروضة بالرقم 1450 لمواجهة واتبع فيروس التعليمات التي كورورنا:‏ تتلقاها عبر الهاتف.‏ غسل اليدين:‏ اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة 30 ثانية على األٌقل،‏ وبصفة دورية.‏ الصابو ال تتوجه بنفسك إلى الطبيب أو المُستَشفى.‏ حظر التجول وممنوعات أخرى إرشادات عامةً:‏ ال تلمس عينيك،‏ أو أنفك،‏ أو فمك بيديك.‏ دار:‏ مارس/‏ آذار من فضلك التزم بالقيود الحالية المفروضة لمواجهة فيروس كورورنا:‏ .www.graz.at Stadt Graz –––– Hauptplatz 1 •.www.graz.at (DE) Husten + Niesen: Halten Sie beim Husten oder Niesen Ihren Ellbogen oder ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase. Entsorgen Sie das Taschentuch sofort. Wenn Sie kein Taschentuch zur Hand haben: Niesen Sie in die Ellenbeuge. Wenden Sie sich beim Husten oder Niesen von anderen Personen ab. (RO) Tuse + strănut: Când tuşiţi sau strănutaţi, țineți cotul sau o batistă de hârtie în fața gurii și a nasului. Eliminați fără întârziere batista de hârtie. Dacă nu aveți la îndemână o batistă: strănutaţi în cot. Când tușiți sau strănutaţi, îndepărtați-vă de Stadt Graz alte persoane –––– (HR) Kašljanje i kihanje: Kada kašljete ili kišete Hauptplatz 1 Graz 8011 držite svoj lakat ili papirnatu maramicu ispred usta i nosa. Odmah zbrinite papirnatu maramicu. Ako nemate maramicu pri ruci: kišite u unutarnji dio lakta. Prilikom kašljanja ili kihanja okrenite se od drugih osoba. (TR) Öksürme + Hapşırma: Öksürürken veya hapşırırken dirseğinizin içini veya bir kâğıt mendilini ağzınızın ve burnunuzun önüne tutun. Mendili derhal imha edin. Yanınızda bir mendil bulunmuyorsa: Dirseğinizin içine hapşırın. Öksürürken veya hapşırırken yüzünüzü diğer kişilerden çevirin (HU) Köhögés+ tüsszentés: Köhögés, vagy tüsszentés esetén tartsa a könyökét vagy egy papírzsebkendőt a szája és az orra elé. A zsebkendőt azonnal távolítsa el a szemetesbe. Amennyiben nincs Önnél zsebkendő, • akkor tüsszentsen a könyökére. Tüsszentés vagy köhögés esetén forduljon el más személyektől. (AR) شادات مدينة غراتس وقاية من فيروس كورونا 30 م نفسك من العدوى:‏ ال تتوجهمتناول بنفسك إلى يديك:‏ ضع الطبيب مرفقك أو على أنفك المُستَشفى.‏ عند العطس.‏ ابتعد عن األشخاص اآلخرين عند العطس أو السُّعال S • • • • • ظر هل التجول ظهرت عليك وممنوعات أعراض أخرى مثل الحمى،‏ أو العطس،‏ أو ضيق التنفس؟ 2020 • • 17 Hau G

22. MÄRZ 2020 www.grazer.at graz 11 Unterstützen wir unsere lokalen Unternehmen TOLL. Spar-Chef Christoph Holzer will regionale Betriebe unterstützen, auch „der Grazer“ hilft. Spar-Chef Christoph Holzer (kleines Bild) möchte kleinen Unternehmen mit Onlineshops unter die Arme greifen und plädiert fürs regionale Einkaufen. GETTY, SPAR Von Tobit Schweighofer tobit.schweighofer@grazer.at Gerade in der jetzigen Zeit sind die kleinen Betriebe und Handelsunternehmen, die nicht geöffnet haben dürfen, natürlich ganz besonders schlimm betroffen. Die meisten Einkäufe verlagern sich ins Internet, wo Big Player wie „Amazon“ den Ton angeben. Die Wertschöpfung wandert dementsprechend weg aus Graz in die weite Welt hinaus. „Manche dieser kleinen Unternehmen betreiben selbst Onlineshops, von denen man aber nichts weiß“, erzählt Spar-Chef Christoph Holzer, der nun eine Aktion für genau diese kleinen Unternehmen initiiert. Die Kreativität der Grazer geht aber auch über Onlineshops hinaus. Manche stellen zum Beispiel auf Hauszustellung um, andere bieten Gutscheine an, die man jetzt erstehen kann, um nach der Corona-Epidemie Ware zum verbilligten Preis kaufen zu können. „Besonders jetzt sollten wir regional einkaufen, unsere Wirtschaft wird es uns allen danken“, ist Holzer überzeugt. Infos zu regionalen Onlineshops gibt es übrigens auf: www.nunukaller. com. Sollten Sie einen Onlineshop betreiben, Gutscheine zum Kauf anbieten oder eine Botschaft an Ihre Kunden senden wollen, melden Sie sich bei uns unter redaktion@ grazer.at. Wir werden Ihre Botschaft im „Grazer“ kostenlos veröffentlichen (siehe auch Seiten 6 bis 9). ANZEIGE Änderungen im öffentlichen Verkehr Corona. Zur Kapazitätssicherung beim Personal kommt es zu Fahrplanänderungen. SIMETSBERGER Aktuelle Informationen sind auf der Website www.verbundlinie.at sowie in der BusBahnBim-Auskunft zu finden. Das Kundencenter Mobil Zentral steht unter (0) 50 678910 für telefonische Auskünfte zur Verfügung. ■ ÖBB Bahnverkehr: Ab 23. März Reduktion im Wesentlichen auf den Sonntagsfahrplan. ■ Regionalbusse: Ab 23. März reduzierter Normalfahrplan. Zusätzlich fahren notwendige Schülerkurse und wichtige Pendlerkurse. ■ Stadtverkehr Graz: aktuell bereits reduzierter Normalfahrplan, ab 23. März gilt für alle Linien ein adaptierter Fahrplan. Zum Schutz der Fahrgäste und MitarbeiterInnen sind zudem folgende Maßnahmen zu beachten: ■ Zwischen den Fahrgästen ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. ■ Risikopersonen bitten wir, wenn möglich, auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu verzichten. ■ Die vorderen Türen bleiben bei allen Fahrzeugen geschlossen. ■ Beim Lenkpersonal sind keine Fahrkarten mehr erhältlich. Alternative Möglichkei- Ab kommenden Montag treten die Fahrplanänderungen in Kraft. ten zum Ticketkauf sind unter www.verbundlinie.at zu finden. ■ Personen, die sich nicht gesund fühlen und Krankheitssymptome aufweisen, werden gebeten, auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verzichten. Der Verkehrsverbund Steiermark bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verkehrsunternehmen, die selbst in dieser schwierigen Zeit mit unermüdlichem Einsatz für ihre Mitmenschen da sind!

2023

2022

2021